نیم نگاهی «کالبد شکافانه» به سند «همکاری‌های جامع 25 ساله دولت چین با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم» - قسمت اول

 

1 - چرا انتشار مفاد سند همکاری 25 ساله (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین) بنابه درخواست دولت چین متوقف مانده است؟

2 - چرا محمد جواد ظریف درست در همین زمان (قبل از امضاء سند همکاری جامع 25 ساله ایران و چین) اعلام کرد که هر گونه قرارداد و توافقنامه و سندی با قدرت‌های شرقی، «بدون برجام و رفع تحریم‌ها عملیاتی نخواهد شد؟»

3 - چرا چین در هنگام تحریم‌های حداکثری تحمیلی امپریالیسم آمریکا بر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به وضوح نشان داد که «دست کم تمایلی به رابطه علنی با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ندارد؟»

4 - چرا وانگ یی وزیر امور خارجه چین قبل از سفر به ایران (و امضای سند 25 ساله همکاری با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در آخرین روزهای اسفند ماه 99 ابتدا به آلاسکا رفت و مقابل هیات مذاکره کننده آمریکایی قرار گرفت تا نخستین گفت و گوهای میان چین با دولت جدید آمریکا را به انجام برساند و سپس به عربستان و ترکیه رفت تا خاطر آنها را (از خطر سند 25 ساله همکاری دولت چین با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را) آسوده بسازد؟

5 - چرا بعد از امضاء این سند (25 ساله همکاری بین رژیم مطلقه فقاهتی با دولت چین) آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل سرکوب اقلیت مسلمان اویغور در غرب چین توسط رژیم اقتدارگرای چین، تحریم‌های جدیدی را علیه چین اعمال کردند؟

6 - چرا در این شرایط که تکنولوژی و تجارت و اقتصاد چین (حتی با شرایط ابر بحران کرونائی جهانی) در حال پیشرفت می‌باشد، روابط تجاری آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای متروپل سرمایه‌داری جهانی با کشور چین روندی رو به رشد دارد؟

7 - چرا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط تلاش می‌کند تا روند اجرای سند همکاری 25 ساله با چین را به «موازات روند احیای برجام پس از ورود بایدن به کاخ سفید دنبال نماید؟»

8 – چرا چین در این شرایط در چارچوب «استراتژی راه جدید ابریشم» خود تلاش می‌کند تا به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی نو ظهور قرن بیست و یکم تمامی بازارهای از دست داده اروپا و آمریکا (در رقابت با همدیگر از آسیا تا آفریقا و آمریکا و اروپا) از آن خود بکند؟

9 - چرا حتی در خود کشور آمریکا عده‌ای به بایدن حمله کردند که تعلل او در لغو تحریم‌ها سبب شده است که استراتژی «نگاه به شرق» حزب پادگانی خامنه‌ای، چین را به عنوان یک شریک راهبردی برای ایران در نظر بگیرد؟

10 - چرا داوری نهائی مردم ایران (در خصوص سند همکاری جامع 25 ساله بین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین) بر این امر قرار دارد که (در اوضاع کنونی کشور ایران که جامعه، اقتصاد، فرهنگ و نظام حکومتی در مرز فروپاشی می‌باشد) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در راستای «بازتولید موجودیت خود مجبور به امتیازدهی به دولت چین (در این سند همکاری 25 ساله) شده است؟»

11 - چرا در این شرایط تندپیچ فروپاشی اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور ایران «تمامی جناح‌های درونی قدرت حاکم بر سرانجام این سند (همکاری 25 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین) توافق دارند؟»

12 - آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کشور چین در چارچوب مناسبات هار سرمایه‌داری خودش در این شرایط توسط راهبرد بلندمدت خود برای رسیدن به قدرت هژمونی جهانی به دنبال «یارگیری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به عنوان قدرت منطقه‌ای خاورمیانه می‌باشد؟»

13 - چرا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تا کنون حتی با حمایت همه جانبه روسیه نتوانسته است به عنوان «عضو ثابت پیمان شانگهای درآید؟»

14 - آیا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (آنچنانکه مدعی است) می‌تواند در کادر «استراتژی نگاه به شرق» حزب پادگانی خامنه‌ای، در بستر «استراتژی جاده جدید ابریشم چین» دارای جایگاه استراتژیک بشود؟

15 – آیا موضوع نپیوستن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به «FATF» (کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی) می‌تواند «اجرای سند همکاری 25 ساله با کشور چین را به چالش بکشد؟» چرا هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نسبت به اجرای FATF مقاومت می‌کنند؟ آیا دولت چین جهت سرمایه‌گزاری 400 میلیارد دلاری (موضوع این سند همکاری 25 ساله) حاضر است که خارج از تصویب FATF هزینه نقل و انتقالات و دلالی‌ها جابجائی پول را بپذیرد؟

16 – در تحلیل نهائی سند همکاری 25 ساله دولت چین با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «چه تاثیری می‌تواند بر روند احیای برجام داشته باشد؟»

17 - آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سند همکاری 25 ساله چین و ایران می‌تواند تا حدودی «مشکل سرمایه‌گذاری خارجی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در این شرایط تند فروپاشی اقتصادی حل بکند؟»

18 - آیا سند همکاری 25 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین می‌تواند به رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این امکان را بدهد که از «زیر فشارهای تحریم حداکثری تحمیلی امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا کمر راست بکند؟»

19 – آیا سند همکاری 25 ساله بین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین می‌تواند فشار از بیرون برای تغییر و سرنگونی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به عقب براند؟

20 - آیا با تحلیل از سند 25 ساله همکاری بین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و دولت چین می‌توانیم نتیجه بگیریم که اگر همچنان امپریالیسم آمریکا مانند گذشته بخواهد توسط سیاست تحریم‌های حداکثری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش و تغییر و سرنگونی بکشاند، «رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیش از پیش به دامان قدرت‌های جهانی مثل چین، روسیه و حتی هند در می‌غلطد؟»

21 - آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در تحلیل نهائی سند همکاری 25 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین، به توان مقابله این رژیم (مطلقه فقاهتی حاکم) با امپریالیسم آمریکا در عرصه منطقه می‌افزاید؟

22 – چرا بایدن نگرانی خودش را از این سند همکاری (25 ساله بین رژیم مطلقه فقاهتی و دولت چین را) اعلام کرد؟

23 - آیا ابراز نگرانی بایدن نشان دهنده آن نیست که در دنیای به شدت رقابتی امروز جهان که «کشور چین تا سال 2025 به جایگاه اول در هرم قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی جهان دست پیدا می‌کند»، جابجائی بعضی مهره‌ها مثل رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌تواند تأثیر استراتژی در منطقه خاورمیانه داشته باشد؟

24 - چرا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در فرایند ورود جو بایدن به کاخ سفید پیوسته تلاش کرده است تا توسط سند همکاری 25 ساله فوق بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی امپریالیسم آمریکا تاثیرگذار باشد؟

25 - چرا جو بایدن با همه تلاشش نتوانست روند انعقاد این سند را کند کند؟

26 – آیا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌تواند (توسط این سند همکاری 25 ساله با چین امنیت خارجی خودش را بیشتر تأمین نماید؟

27 – چرا اروپا از بعد از انعقاد سند 25 ساله همکاری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با چین، به دنبال احیای برجام جهت گسترش رابطه خود با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد؟

28 - چرا سند همکاری 25 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با چین باعث می‌گردد که از توان امپریالیسم آمریکا برای فشار حداکثری بر این رژیم کاسته بشود؟

29 - چرا سند همکاری 25 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین علاوه بر تحکیم پایه‌های موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث می‌گردد تا فضای سیاسی جامعه ایران روند انقباضی پیدا کند و هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بهتر بتواند رویکرد اقتدارگرایانه خودش را دنبال نماید؟

30 - آیا می‌توان گفت که حزب پادگانی خامنه‌ای در چارچوب اینگونه استراتژی چین‌گرا و روسیه‌گرا «به دنبال بازتولید کره شمالی و میانمار از کشور ایران می‌باشد؟»

31 – از آنجائیکه استراتژی بایدن (برعکس ترامپ) در راستای «انتقال مرکز بحران از خاورمیانه به آسیای جنوب شرقی می‌باشد» آیا پیوند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین در چارچوب سند همکاری 25 ساله فوق می‌تواند «تضاد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با امپریالیسم آمریکا را وارد فرایند جدیدی بکند؟»

32 - آیا وارد شدن دوباره آمریکا در دوران بایدن به برجام و تعدیل یک سری سیاسی فشارهای امپریالیستی آمریکا در قبال رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌تواند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را از کشور چین دور بکند؟

33 - آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که چین با سند همکاری 25 ساله بزرگ‌ترین گام جهت گسترش نفوذ خود در خاورمیانه برداشته است؟

34 - آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که چین با سند همکاری 25 ساله منابع انرژی مورد نیاز خود را بیش از پیش تضمین کرده است؟

35 - آیا از سند همکاری 25 ساله رژیم مطلقه فقاهتی با چین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هر چه چین در این رابطه بیشتر در کشور ایران سرمایه‌گذاری نماید، در حمایت از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیشتر مصمم به حمایت از وضعیت موجود در کشور ایران می‌باشد؟

26 - آیا از فونکسیون سند همکاری 25 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با دولت چین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تقویت رابطه چین با رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث نهادینه شدن قدرت اقتصادی و سیاسی در دست حزب پادگانی و راست پادگانی می‌شود؟

37 - چرا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «به توسعه چینی از طریق رشد اقتصادی بدون اصلاحات اجتماعی و سیاسی تکیه می‌کند» و در این سند همکاری 25 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نقشه راه توسعه با الگوی چینی دنبال می‌نماید؟

هر چند که باید گفت:

ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی / کائن ره که تو می‌روی به ترکستان است

ادامه دارد